Optagelse af løbere i Team Vejle Orientering (TVO)

TVO er et talentudviklingssamarbejde mellem de to orienteringsklubber i Vejle Kommune: OK Snab og OK Gorm.
Engagerede og målrettede løbere fra andre klubber kan optages i TVO efter indstilling fra egen klub.
Se nærmere nedenfor under ”2 Optag i TVO af løbere fra andre klubber”.

TVO's vision er at tilbyde et inspirerende og kvalificeret træningsmiljø, der udvikler orienteringsløberen så langt talentet rækker.

1 For løbere, der er aktive i OK Gorm eller OK Snab gælder følgende kriterier for at komme med i TVO:

Sværhedsgrad
Løberen skal uden problemer kunne løbe en mellemsvær bane i fremmed dansk terræn.

Alder
Løberen kan starte til foråret det år vedkommende fylder 13.
Der kan dispenseres 1 år for alder, såfremt der er tale om en talentfuld og meget erfaren og moden løber.

Engagement
For at blive optaget skal løberen udvise engagement og have ambitioner om at blive bedre. Det forventes at kandidaten deltager i: åbne løb, kredsens ungdomskurser, klubbernes ugentlige træninger og øvrige træningstilbud.

Der optages løbere i TVO to gange om året
Klubbernes ungdomsudvalg, talent- og eliteudvalg eller TVO-trænerne indstiller løbere, der opfylder ovenstående kriterier. Indstillingen sker til TVO’s trænerteam, der i fællesskab tager beslutning om optagelse af nye TVO-ere. Der er optagelse pr. 1. april og 1. august.

Niveau
Målet med TVO-træningen er, at der er en balance mellem udfordringer og færdigheder (afhængig af alder og erfaring).

Forventninger til TVO-løbere fra Gorm og Snab:

 1. Deltagelse i klub-træninger og TVO-træninger, evt. fravær til TVO-træning skal på forhånd meddeles træneren.
 2. Deltagelse i DM’er og JFM’er.
 3. Deltagelse i Sydkredsens divisionsmatcher, ungdomskurser og ungdomssommerlejre.
 4. Deltagelse i områdets natløb (Night-Champ og evt. NatCup Syd).
 5. Deltagelse i øvrige prioriterede løb (Danish Spring, NJ2Dages, Påskeløb o.l.).
 6. Løberen holder sig orienteret om info på TVO’s hjemmeside http://tvo.ok-snab.dk/  og i TVO’s Facebookgruppe (sidstnævnte kun hvis løberen er 13 år eller derover).

Uddybende vedrørende forventninger:

Det forventes, at løberen har ambitioner om at udvikle sig gennem deltagelse i træninger og konkurrencer.
De mest ambitiøse TVO-løbere forventes at deltage i alle individuelle DM’er og JFM’er og at have ambitioner om gode placeringer eller medaljer.
For alle TVO-løbere forventes deltagelse i min. 20-25 orienteringsløbskonkurrencer om året (afhængig af ambitioner og evt. skader).

Tilbud til TVO-løbere fra Gorm og Snab:

Ud over klubtræning tilbydes TVO-træning én gang ugentlig i ca. 40 uger (skoleåret). Træningen består af

- Fordybelse i orienteringsteknikker
- Fysisk og mental træning
- Andre træningsformer

Udover den ugentlige træning tilbydes så vidt muligt 2 læringsture om året.

Før optagelse kan afholdes en løberudviklingssamtale (LUS) i klub-regi. Herefter årlig løberevaluering og udviklingssamtale i TVO-regi

Løberen og dennes forældre informeres halvårligt om træningsplanen.

TVO-ere, der er på efterskole, kan deltage på læringsture og i øvrigt så mange træninger som muligt.

Løbere, der har ambitioner om udtagelse til TC (fra 15 år), og måske til U18-gruppen (fra 15½ år) og senere landshold, forventes desuden:

 1. At kunne træne selvstændigt -eventuelt under vejledning fra en træner- udover ovennævnte træningstilbud og løb (anbefalet træningsmængde jf. bogen ”Træning af børn og unge orienteringsløbere”).

 2. Fra 15 år at deltage i DOF’s testløb (alderssvarende), hvis løberen ikke er skadet.

 3. Deltage i 2-3 udenlandske løb om året.


Hvis en løber med ambitioner om at komme i TC, ønsker en personlig træner, hjælper klubberne med at finde denne.

En løber, der er udtaget til U18 /landshold, skal ved sammenfald af TVO-træning og forbundssamling prioritere U18-/landsholdsudtagelsen.

2 Optag i TVO af løbere fra andre klubber

For at styrke træningsmiljøet og øge kvaliteten af træningerne er det muligt for engagerede løbere fra andre klubber end OK Gorm og OK Snab at blive optaget i TVO.
I det følgende beskrives rammerne for optagelse og deltagelse i TVO for løbere fra andre klubber.

Løberen skal ansøge via egen klub. Før optagelse gennemføres en løberudviklingssamtale (LUS) i klub-regi. LUS-skema rekvireres hos TVO. Egen klub indstiller relevante løbere, der opfylder nedenstående kriterier, til TVO-trænerne. Med indstillingen følger udfyldt LUS-skema. Optag i TVO skal ske i fuld overensstemmelse med løberens egen klub.

Alder
Løbere fra andre klubber kan optages fra det år, løberen fylder 14 år. En meget talentfuld, erfaren og moden løber vil evt. kunne optages tidligere.

Engagement og sværhedsgrad
Udover deltagelse i klubbens ungdomstræning skal den enkelte løber konkurrere i egen A-klasse og have vist, at løberen prioriterer deltagelse i konkurrencer og har ambitioner om gode placeringer.
Løberen forventes desuden at deltage i kredsens ungdomskurser og -lejre samt andre åbne løb og træningstilbud, herunder natløb.

Der optages løbere i TVO 2 gange om året
Senest den 1.3. sendes indstilling mhp. optag pr 1.4. Senest 1.6. sendes indstilling mhp. optag efter sommerferien. Indstilling sendes til trænerne, pt: Jens Liengård: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og Flemming Jørgensen: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

TVO-trænerteamet afgør i fællesskab hvilke løbere, der optages i TVO. Det tilstræbes, at løbere fra andre klubber end OK Gorm og OK Snab ikke udgør mere end ca. 1/3.

Forventninger til TVO-løbere fra andre klubber:

 1. Deltagelse i hjemklubbens træningstilbud og i alle TVO-træninger, evt. fravær til TVO-træning skal på forhånd meddeles træneren.
 2. At løberen er parat til selvstændigt, under eventuel vejledning fra en træner, at træne udover ovennævnte træningstilbud.
 3. Deltagelse i alle DM’er, JFM’er og DOF’s testløb (alderssvarende), hvis ikke skadet.
 4. Deltagelse i Sydkredsens divisionsmatcher, ungdomskurser og ungdomssommerlejre.
 5. Deltagelse i områdets natløb (Night-Champ og evt. NatCup Syd).
 6. Deltagelse i øvrige prioriterede løb (Danish Spring, NJ2Dages, Påskeløb o.l.).
 7. Deltagelse i udenlandske løb.
 8. Løberen holder sig orienteret om info på TVO’s hjemmeside http://tvo.ok-snab.dk/  og i TVO’s Facebookgruppe.
 9. Det forventes at løberen selv arrangerer transport til og fra træning (dog ikke læringsture).

Uddybning af ovenstående:

Det forventes, at løberen prioriterer ovennævnte løb sportsligt og har ambitioner om gode placeringer eller medaljer.
Det forventes, at løberen deltager i minimum 25 orienteringsløbskonkurrencer om året.
Det forventes, at løberen deltager i alle individuelle DM’er og JFM’er, og fra H/D 16 forventes deltagelse i alle forbundets testløb (alderssvarende), hvis løberen ikke er skadet.
Løberen bør minimum deltage i 2-3 udenlandske løb om året.

Økonomi:
Løbere fra andre klubber betaler et halvårligt kontingent på 300 kr. Opkrævning sendes til hjemklubberne, der opfordres til at dække dette kontingent. Til læringsturene er der egenbetaling for alle løbere. Inden tilmeldingsfristen til læringsture informeres overordnet om turen og egenbetalingen.

Øvrigt:

Løbere fra andre klubber skal selv sørge for eventuel personlig træner.

I et halvår, hvor TVO deltager i internationale stafetter i Sverige, skal løberne stille op for TVO i alle øvrige løb i Sverige, så de kan deltage på TVO’s stafethold.

TVO-træningerne planlægges og afvikles af TVO-trænerteamet, der består af trænere fra OK Gorm og OK Snab. Andre klubber, der har løbere med i TVO forventes at afvikle 2-3 træninger om året efter aftale med TVO-trænerne.

TVO-ere, der er på efterskole, kan deltage på læringsture og i øvrigt så mange træninger som muligt.

 

Revideret december 2020 og gældende fra jan 2021

OK Snab/OK Gorm.