Fysioterapi-tilbuddet til TVO-løbere, 2017.

Elite Vejle samarbejder med FysioDanmark Vejle for at give Vejles sportstalenter nogle gode vilkår.


Tilbuddene er ændret fra 2017, så alle TVO- (og TC Syd Vejle)-løbere tilbydes:

1. Telefonisk hotline til fysioterapeut i forbindelse med akut skade:
Ved akut skade kan løberen henvende sig til fysioterapeut Kristian Birk (26 24 27 75) eller fysioterapeut Kristoffer Davey Dalsgaard (22 78 17 39) og få vejledning i at håndtere skaden (hverdag og weekend).

2. Akut skadesbehandling (undersøgelse indenfor 48 timer + opstart af behandling).

Elite Vejle dækker årligt 8 konsultationer hos FysioDanmark Vejle til TVO-løbere. Det håndterer vi på den måde, at den enkelte efter aftale med Helle kan få 2 konsultationer dækket af Elite Vejle.

3. Træningsoptimering – fysioterapeut Kristian Birk besøger os torsdag den 5. oktober 2017 mhp. træningsoptimering og skadesforebyggelse. Konkret vil der blive arbejdet med styrke/core-træning.


FysioDanmark Vejle
har desuden indgået en aftale med os, som betyder at:

1. Ved behandlingsbehov ud over de gratis gange, kan man fortsætte hos Kristian for 250kr/behandling.
Det er en særaftale, vi har indgået, som gælder løbere i TVO og TC Syd Vejle.
Til denne betaling er der mulighed for tilskud fra Sygeforsikringen Danmark, men ikke fra den offentlige sygesikring. Et af formålene med aftalen er at undgå lange ventelister samt behovet for en lægehenvisning.
(Alle kan henvende sig i fysioDanmark Vejle med en lægehenvisning og få behandling, -dog ikke af Kristian.)

2. Ud over rabat på behandling kan alle TVO- og TC Syd Vejle-løbere få lavet en løbestilsanalyse for 500 kr. (normalpris 699 kr) hos FysioDanmark Vejle.

FysioDanmark Vejles adresse er Sjællandsgade 23a, Vejle, tlf. 75 83 22 12.

Elite Vejle tilbyder desuden:
Team Danmarks basalkursus i idrætsskadeforebyggelse og-behandling.
Der kommer information, når kurset holdes.

Er du i tvivl om noget i forbindelse med dette, så spørg Helle.

Juni 2017.