Træningen i TVO

- er et supplement til den træning klubberne tilbyder.

Vi træner hele året. Ny træningsplan udkommer efter nytår og efter sommerferien.

Aktuelle træningsplan findes i menuen til venstre.

Praktiske oplysninger om tid og sted etc.
Selve træningen er berammet til torsdage, hvis der ikke er angivet andet i kalenderen.
Træningen/momenterne starter kl. 18:00 og slutter ca. kl. 20, hvis ikke andet tidspunkt er
opgivet – se specifikt på kalenderen. Enkelte gange kan træningen slutte 20.15 (når vi er i
Snab/Gorm) Men det er så angivet i kalenderen for den enkelte træning.
I er selvfølgelig omklædt, så vi er klar til at komme i gang med det samme – hjælp jeres
chauffører til at overholde tiden!
 
Sted:
Sted S står for OK Snabs klubhus, Vejle Atletikstadion, Helligkildevej 2, 7100 Vejle
Sted G står for OK Gorms klubhus, Abrahamsens Gård, Skovgade 27C, 7300 Jelling
Mange træningsgange tager vi dog ud i andre skove. Disse er ikke alle fastlagt endnu, der
vil derfor løbende komme information på facebook om skov og mødested, så husk at holde
jer opdateret. 
 
Transport til træning:
Vi har nogle geografisk bestemte kørselsteams. Man sørger generelt selv for at komme til
eget klubhus. Øvrig kørselskoordinering varetages for Gorms vedkommende af Dorthe M.
Johansen og for Snabs vedkommende af Helle Schou.
Der er ingen kørselsgodtgørelse fra TVO. Det er op til den enkelte klub om og hvornår der
gives kørselsgodtgørelse.
 
Afbud:
Da vi er meget afhængige af JER i træningen, skal vi have afbud senest tirsdag før
træningen torsdag. I sender en SMS til den træner som skal holde fælles oplæg ifølge træningsplanen. Michael: 30.89.20.41. Kaj: 23.62.33.78. Flemming: 21.77.77.69. Jens: 26.27.64.97.
 
Tøj:
Vær omklædt til tiden og hav varmt skiftetøj, sæbe og håndklæde med til bagefter. Når vi er
i et af klubhusene tilstræber vi, at der er tid til bad.

GPS/Livelox:
Alle træninger lægges på Livelox og vi forventer at løberne bruger et GPS-ur. Har man ikke ét, kan man låne af TVO.
 
Vigtigt:
Planen indeholder også løb/stævner/træningsløb der kan være interessante at deltage i markeret med gråt. TC-samlingerne er for de løbere, der er med i TC. 
 
Læringstur:
Årets læringstur bliver den 28.-30. april til 10mila ved Göteborg.
 
Vi ses. Michael, Kaj, Flemming og Jens.